Kan ik mijn kamp nog annuleren?

Kan ik mijn kamp nog annuleren?

Headerkampenpagina

Door de deelnemer

Bij annulering bedragen de kosten afhankelijk van de datum van opzegging: 50% na inschrijving of 75% indien de annulering minder dan 30 dagen voor het kamp gebeurt. Indien de annulering minder dan 14 dagen voor het kamp gebeurt, wordt toch het volledige bedrag ingehouden. Uitzondering: bij ziekte, ongeval of sterfgeval in de familie bedragen de annulatiekosten 25 euro (administratiekosten).

Door The Outsider Club

De organisatie heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling wanneer een kamp niet kan doorgaan bij gebrek aan voldoende aantal deelnemers of indien zich ernstige elementen voordoen die een normaal verloop van het kamp in gedrang kunnen brengen. In dit geval worden de ingeschrevenen  voor de aanvang van het kamp schriftelijk verwittigd. Bij annulering door The Outsider Club worden het deelnamebedrag integraal uitbetaald.